TerBerkenQuiz - 2006

 

 

 

TerBerkenQuiz - 2006. 1

Reeks 1 – OPWARMRONDE. 2

Reeks 2 – FAUNA-ACROSTICHON 1. 5

Reeks 3 – FAUNA-ACROSTICHON 2. 8

Reeks 4 – FOTORONDE. 11

Reeks 5 – KARIKATUUR 1. 13

Reeks 6 – KARIKATUUR 2. 16

Reeks 7 - MUZIEK. 19

Reeks 8 – STRIP 1. 20

Reeks 9 – STRIP 2. 23

Reeks 10 – ALFABET-RAKET-RONDE. 26

 


 

Reeks 1 – OPWARMRONDE

 

Als opwarmertje beginnen we met een puzzelronde.  20 puzzels & vraagstukken allerhande.

VRAGENREEKS

 

1.       

Dobbelsteenraadsel:  Na een worp met vijf dobbelstenen is de som van de ogen aan de bovenzijde 19.  Wat is de som van alle ogen aan de zijkanten van al deze dobbelstenen, als je weet dat er minstens één zes bovenaan ligt?

2.       

Leeftijdraadsel: Maarten is 24 jaar.  Hij is tweemaal zo oud als Roel was, op het moment dat Maarten zo oud was als Roel nu is.  Hoe oud is Roel nu?

3.       

Rekenraadsel: Gebruik makend van de cijfers 1 tot en met 9, kunnen drie getallen (van drie cijfers elk) gemaakt worden, zodanig dat het tweede getal het dubbele is van het eerste getal, en het derde getal het drievoudige is van het eerste getal.  Wat zijn deze drie getallen? (meerdere oplossingen mogelijk)

4.       

Synoniemraadsel: Van welke 2 synoniemen werden alle letters hier door elkaar gehaald? Tip : De 2 woorden beginnen met dezelfde letter.

AEEEEGINPRTTUVZZ

5.       

Woordraadsel: We zoeken een vijfletterwoord aan de hand van volgende tips:
(duo: geeft aan dat in het tip-woord twee opeenvolgende letters van het te zoeken woord staan; solo: geeft aan dat in het tip-woord één letter van het te zoeken woord staat; een combinatie van duo & solo gaat altijd over verschillende letters)

S C H A T

1 duo + 2 solo’s

A C T I E

1 duo + 1 solo

I N V A L

1 duo

C R A S H

3 solo’s

6.       

Paardensprong:  via de paardensprong kun je in dit rooster de naam van een dier terugvinden.  Elke letter mag maar één keer gebruikt worden.

E

H

S

R

M

E

W

G

D

R

A

T

7.       

Woordslang: Er zit een woord verborgen in het rooster.  Door steeds een vakje te verspringen (verticaal, horizontaal of diagonaal) vind je een dier.  Elke letter mag maar 1 keer gebruikt worden. (tip: beroep?)

C

S

R

E

H

S

E

G

R

O

T

V

O

E

E

N

8.       

Woordraadsel: Welk vierletterwoord kun je op de puntjes plaatsen om bestaande woorden te krijgen?

----

B----

K----

O----

LI----

W----IJ

L----EN

9.       

Cryptogram (9 letters)

 

Voor de verandering komt de Engelse koning om een eenjarig dier

10.  

Cryptogram (6 letters)

 

Trok de Duitser weer het onkruid uit?

11.  

Geografische droedel: ASURME

12.  

Geografische droedel: /U

13.  

Rekenkundige droedel: TouououououououououououT

14.  

WK LANDENPUZZEL
In onderstaande tabel ziet U vier groepjes van vier landen.  Voetballiefhebbers onder U zullen al wel doorhebben dat het om vier van de acht groepen gaat, die het op het komende WK tegen elkaar zullen opnemen.  In elke groep ontbreekt telkens één land.  Met de beginletters van die landen kunt u een woord van vier letters vormen.  Welk woord?

 

GROEP a

GROEP b

GROEP c

GROEP d

DUITSLAND

ITALIE

ARGENTINE

SPANJE

COSTA-RICA

VS

IVOORKUST

?

POLEN

?

SERVIE & MONTENEGRO

TUNESIE

?

TSJECHIE

?

SAUDI-ARABIE

15.  

Vul volgende zinnen aan zodat een waarheid ontstaat.

Voorbeelden:

1000 J in een E  => 1000 Jaar in een Eeuw

1024 B in een KB => 1024 Byte in een KiloByte

7 W N op een R

16.  

31 D in de M J

17.  

4 G S voor P V H

18.  

FOTO REBUS

19.  

FOTO REBUS

20.  

FOTO REBUS

ANTWOORDEN

1.       

Dobbelsteenraadsel:  70 (De som van boven-en onderkant van een steen is steeds 7. Dat geldt dus ook voor twee tegenover elkaar gelegen zijvlakken.  Dit twee keer per steen, en dus nog eens x 5, = 70, hoeveel U wierp, of welke getallen is irrelevant)

2.       

Leeftijdraadsel: ROEL=18

3.       

Rekenraadsel:

192 / 384 / 576

219 / 438 / 657

273 / 546 / 819

327 / 654 / 981

4.       

Synoniemraadsel: ZEURPIET & ZAGEVENT

5.       

Woordraadsel: VACHT

6.       

Paardensprong: DWERGHAMSTER

7.       

Woordslang: SCHOORSTEENVEGER (BIJNAAM VAN DE SNEEP)

8.       

Woordraadsel: EVER (BEVER / KEVER / OEVER / LIEVER / WEVERIJ / LEVEREN)

9.       

Cryptogram: KING & ENTER - K-ENTER-ING

10.  

Cryptogram: WIEDER

11.  

Geografische droedel:  SUR-IN-AME

12.  

Geografische droedel:  PER-U

13.  

Rekenkundige droedel: T-ELF-OU-T (telfout)

14.  

WK LANDENPUZZEL: ECUADOR / GHANA / NEDERLAND / OEKRANIE => GNOE/OGEN

15.  

7 WAGENTJES OP EEN RIJTJE

16.  

31 DAGEN IN DE MAAND JANUARI / JULI

17.  

4 GOUDEN SCHOENEN VOOR PAUL VAN HIMST

18.  

FOTO REBUS: De (a) HEKKENSLUITER (Johan VAN HECKE & Raemon SLUYTER) in eerste klasse op dit moment is de ploeg uit (b) LIER

19.  

FOTO REBUS: De groep (a) SPIN DOCTORS (een spin en alle acteurs die ooit DOCTOR WHO speelden) had een hitje met TWO PRINCES (Prins Laurent & Prins Phillippe)

20.  

FOTO REBUS: (a) WEISZMULLER (Rachel WEISS & Cecile MULLER) kennen we beter van zijn rol als (b) TARZAN  (een slaapkamerspeeltje voor de dames)

 


 

Reeks 2 – FAUNA-ACROSTICHON 1

 

U zal merken dat we liefhebbers zijn van het acrostichon en van dieren houden.  Houdt gedurende deze kwis steeds in het achterhoofd.

 

VRAGENREEKS

1.       

De Anguis Fragilis is een pootloze hagedis uit de familie der Anguidae.  Het dier kan tot 50 centimeter lang worden; de kleur kan variëren van bruin tot grijs, zelfs geel of zwart.   Het diertje lijkt op een slang, maar de verschillen zijn toch opvallend: slangen hebben grote ogen & oogleden en de kop van een slang is driehoekig terwijl bij deze hagedis-achtige dit niet het geval is.  Hij  komt voor in grote delen van Europa en Klein Azië.  Wat is de Nederlandse naam van dit diertje?

2.       

Het verschil tussen man en vrouw is als tussen een dier en een plant. Het dier komt meer met het karakter van de man overeen, de plant meer met dat van de vrouw, omdat haar ontwikkeling meer uit een kalme ontplooiing bestaat, die gebaseerd is op een onbepaald geheel van gevoelens. Als vrouwen aan het hoofd van een regering staan, is het land in gevaar, omdat ze niet volgens de algemeen geldende eisen handelen, maar volgens toevallige neigingen en opinies. Er treedt ook bij vrouwen een vorming op – men weet niet hoe – doordat ze als het ware voorstellingen inademen, meer door het leven dan doordat ze kennis verwerven. De man daarentegen bereikt zijn positie enkel en alleen door zich meester te maken van ideeën en door grote technische inspanningen.  Tot zover dit citaat van een Duits filosoof die in 1770 geboren werd in Tüblingen en 61 jaar oud overleed in Berlijn. Hij was gefascineerd door het werk van Spinoza, Kant en Rousseau.  Zijn filosofie wordt door velen gezien als representatief voor het 19e eeuwse filosofische idealisme. Hij streefde naar de ontwikkeling van één totaal-concept waarin hij filosofie, wetenschap en godsdienst wilde verenigen.  Zijn naam?

3.       

Toen eind 17e eeuw, voor Alva vluchtende Vlamingen naar de Noordelijke Nederlanden trokken, kon jenever aan zijn opmars als alcoholisch genotmiddel beginnen.  Het drankje viel namelijk uitstekend in de smaak bij de Hollanders.  De vervaardiging gebeurde door distillatie, een proces dat door de Arabieren van oudere volken overgenomen is en via Spanje en ook door de kruistochten in de vroege middeleeuwen in West-Europa bekend werd.  De distilleerketel waarin dat gebeurde kreeg zijn naam van het Arabisch voor “in de pot”.  Lange tijd was het een voorwerp der alchimisten maar ook monniken gebruikten het voor de bereiding van kruidenlikeuren.  Hoe luidt het synoniem voor distilleerketel met Arabische roots ?

4.       

Tussen Zierikzee op Schouwen-Duiveland en Colijnsplaat op Noord-Beveland is er een vaste oeververbinding. Ze is ruim 5 kilometer lang en bestaat uit 54 pijlers met daartussen 52 overspanningen van 95 meter en een beweegbaar gedeelte van veertig meter. De bouw ervan vond plaats tussen 1963 en 1965.  Op 15 december 1965 werd ze door Koningin Juliana officieel voor het wegverkeer opengesteld.  En op 13 april 1967 kreeg ze haar huidige naam. Tot 1993 moest voor iedere passage tol betaald worden, sindsdien is ze tolvrij.  Wat is de huidige naam van deze brug ?

5.       

In de oudheid werd het gebruikt als medicijn en als schoonheidsmiddel. Popeia, de vrouw van de Romeinse keizer Nero bijvoorbeeld en koningin Cleopatra van Egypte baadden erin.  Het werd ook gegeven aan baby’s die geen moeder meer hadden en dat was slim want recenter onderzoek toonde aan dat het door baby’s met een allergie goed wordt verdragen.  Wat is het, wees specifiek?  (als we bijvoorbeeld Vittel bedoelen, is water geen juist antwoord.)

6.       

Het plantje dat we zoeken heeft als Latijnse naam Antirrhinum en maakt deel uit van de weegbreefamilie.  In Nederland en België komt slechts de Antirrhinum majus verwilderd voor.  Gekweekt vinden we witte, karmozijnrode of gele tweelippige variëteiten. Wat is de Nederlandstalige naam van het plantje dat ook op Uw afbeeldingenblad staat?

7.       

Een bouwvakker wordt butler, een havenarbeider wordt kapper en een lesbische camionchauffeur wordt een flamencodanseres !  Misschien wordt deze quizpresentator ooit nog wel eens formule 1 piloot want geen contrast is te groot voor dit TV-programma op Één.  Daarin worden mensen in een maand tijd door topprofessionals opgeleid tot iemand met een compleet ander beroep en zij moeten na die periode een proef afleggen en een professionele vakjury trachten om de tuin te leiden.  De Engelse versie heet Faking It, wat is de naam van het ÉÉN programma ?

8.       

Ze draaide ooit de bordjes om bij ‘Rad van Fortuin’, presenteerde samen met Ann Van Elsen, Phaedra Hoste en TanjaDexters Mediamadammen op VT4 en is danseres bij “The lords of acid”. Ook haar verschijning in de film “De Zaak Alzheimer” ging niet onopgemerkt voorbij. Haar naam?

9.       

Binnen 2 maanden is het honderd jaar geleden dat 1 van Italiës befaamdste filmregisseurs werd geboren. Hij wordt beschouwd als de meester van het Italiaanse neo-realisme.  Hij was een levensgenieter, vrouwenverzamelaar en controversieel. Hij lag overhoop met de katholieken omdat de wijze waarop hij religie verbeeldde volgens hen niet door de beugel kon. Ook zijn ideologische meningsverschillen met de linkse intelligentsia waren befaamd.  Zijn huwelijk en de artistieke samenwerking met Ingrid Bergman leverde smeuige schandalen en een beroemde dochter Isabella op.  Een van zijn bekendste werken is “Roma, cittá aperta”, met daarin als vrouwelijke hoofdrol Anna Magnani.  Wie is deze filmgrootheid?

10.   

De acteur en tv-persoonlijkheid die we zoeken overleed in 2004 op 87-jarige leeftijd in Laren.  Hij begon zijn theaterloopbaan als balletdanser. Hij maakte deel uit van het cabaret van Wim Sonneveld, met wie hij voor de oorlog bevriend was geraakt.  Bij het grote publiek werd hij in de jaren zeventig bekend als panellid van het televisiespelletje Wie van de drie, dat werd gepresenteerd door Herman Emmink  Wie was die acteur?

 

ANTWOORDEN

VRAGENREEKS

1.       

De pootloze hagedis is een HAZELWORM

2.       

Volgens de regels van het Acrostichon, zochten we de Duitse filosoof HEGEL Georg Wilhelm Friedrich

3.       

Het Arabisch voor “in de pot”, de distilleerketel, is ALAMBIEK

4.       

De huidige naam van de OOSTERSCHELDEBRUG is de ZEELANDBRUG

5.       

We zochten niet Vittel maar EZELINNENMELK

6.       

Een LEEUWENBEKJE was het plantje in kwestie

7.       

De Vlaamse versie van Faking It is WITTE RAVEN

8.       

Bordjes omdraaiende frontvrouw van “The Lords of Acid”: OSTREGA Deborah

9.       

De Italiaanse filmgrootheid: ROSSELLINI Roberto

10.  

En “Wie van de drie” pannellid Albert MOL

 


 

Reeks 3 – FAUNA-ACROSTICHON 2

 

VRAGENREEKS

1.       

De Falco Tinnunculus is een vogel (sic) uit de familie van Falconidae.  Een volwassen exemplaar is 30 tot 35 centimeter groot.  De dieren zijn vaak te zien langs autowegen.  Ze kijken vanuit de lucht naar beneden op zoek naar een prooi.  Als ze deze hebben gevonden, duiken ze erop af.  Hun voedsel bestaat voornamelijk uit kleine zoogdieren en insecten.  Het mannetje heeft een grijsblauwe kop en nek, een roudbruine rug en vleugels met donkere vlekken.  De staart is blauwachtig grijs en heeft een zwarte eindband.  Het vrouwtje is identiek aan het mannetje, maar heeft een bruine kop en nek, dwarsbandjes op de rug en vleugels en een bruine staart. Welke is de Nederlandse naam van deze vogel?

2.       

Wat is de naam van het puzzelspel dat je op de afbeelding kunt zien?

3.       

Op 5 mei 1835, geeft een kanonschot het signaal: de eerste Belgische trein met als locomotief de Pijl, vertrekt met zeven wagons bevlagd met de nationale driekleur en volgeladen met ingenieurs, magistraten, hoge ambtenaren en hogere officieren. Daarna volgt de Stephenson met nog eens zeven wagons voor de ministers, leden van het parlement en diplomaten. En als laatste vertrekt een mastodont met zestien wagons, waarvan er negen versierd zijn met de wapens van de negen provincies. Daarin zitten de andere gasten, waaronder - bescheiden en onopvallend - George Stephenson, uit wiens atelier de drie machines komen.  Wat was de naam van die derde locomotief?

4.       

De Islamitische kalender kent net als de Juliaanse twaalf maanden.  Een groot verschil tussen de 2 is dat de Juliaanse maanden aanvangen om middernacht, die van de Islamitische bij zonsondergang.  Ook beginnen de meeste maanden niet op dezelfde dag als die van de Westerse kalender en zal het begin van het Islamitisch jaar bijna nooit op dezelfde dag vallen als het Westerse Nieuwjaar.  Enkele Islamitische maanden zijn : Muharram, Safar, Radjab, Shawwal.  De naam van de negende maand hebben we niet vermeld. Hoe heet die negende Islamitische maand?

5.       

Jaarlijks wordt aan een persoon of instelling die een voor Europa buitengewoon belangrijke bijdrage heeft geleverd op cultureel, sociaal of sociaal-wetenschappelijk gebied, een prijs uitgereikt.  Het thema voor de prijs in 2005 was Wetenschap en Samenleving.  De stichting die de prijs toekent, benadrukte dat de geschiedenis van de wetenschap altijd stiefmoederlijk behandeld is geweest.  De Engelsman Schaffer van de Universiteit van Cambridge en de Amerikaan Shapin van Harvard,  werden daarom onderscheiden voor hun publicaties over wetenschapsgeschiedenis.  Welke prijs, waaraan een geldelijke beloning van 150.000 € is verbonden, werd in 2005 in Den Haag door prins Willem-Alexander uitgereikt?

6.       

Wendy Darling is een meisje van twaalf en een half, dat samen met haar broers John en Michael, in het London van het begin van de twintigste eeuw woont. Terwijl hun vader nog te bedeesd is om zijn baas aan te durven spreken, en terwijl ze op de lippen van hun moeder een kus zien die ze nooit aan iemand zal geven, ontsnappen de kinderen aan de saaie werkelijkheid van de volwassenen door verhalen te vertellen – Assepoester, Doornroosje en natuurlijk over Peter Pan en kapitein Hook. Dan, op een avond na een hoog oplopende ruzie tussen de ouders en de kinderen, komt de echte Peter Pan de kinderkamer ingevlogen en neemt hen mee naar waar kinderen nooit groot hoeven te worden en avontuur om elke hoek komt kijken.  Wat is de Engelse naam voor dat land van Peter Pan uit het boek van J.M Barrie?

7.       

Deze film is het verhaal van een vrouw die zich voordoet als een man die zich voordoet als een vrouw.  Julie Andrews en James Garner spelen de hoofdrollen in deze film uit 1982.  De regie was van Andrews’ echtgenoot Blake Edwards en de muziek van de legendarische Henry Mancini.  Hoe heet deze komedie?

8.       

We zoeken de naam van een van de basishoudingen in het klassiek ballet. Er zijn verschillende vormen maar in alle gevallen rust het lichaam op één been, meestal gestrekt. Een van de belangrijkste factoren hierbij is de houding van de rug. Ook in de muziek wordt het gebruikt om een speels, grillig muziekstuk aan te duiden. Welk woord uit de muziek en het ballet zoeken we?

9.       

Toen Gert Verheyen  vorig jaar tegen Rapid Wien zijn 22e Europese goal scoorde, zou hij daarmee volgens de pers het clubrecord hebben geëvenaard dat al 25 jaar staat.  Zou, want volgens andere bronnen zou de speler die we zoeken er 23 hebben gescoord.  Gerd scoorde zijn goals echter in 86 gespeelde wedstrijden, X deed er slechts 43 wedstrijden over.  Ook houdt onze speler het clubrecord voor competitiegoals, namelijk 216.  Door de Clubsupporters werd hij tot beste speler aller tijden verkozen.  De ondertussen 61-jarige speelde in het Happeltijdperk maar liefst 2 europabekerfinales, namelijk in 76 en 78.  Hij was bekend voor zijn verre inworpen.  In het seizoen 71-72 werd hij topschutter in de nationale voetbalcompetitie.  Welke speler zoeken we, als U weet dat zowel zijn echte naam als zijn bijnaam mooi in onze rode draad passen ? Geef dus één van beide.

10.   

Er zijn verschillende theorieën over de herkomst van dit volk. Lange tijd was de theorie populair dat ze afstammen van de Meden. Tegenwoordig gaan wetenschappers ervan uit dat ze van een buurvolk van de Meden afstammen, van een volk dat door een schrijver in die tijd aangeduid werd als Cyrtii. Dit volk zou zo'n 2.500 jaar geleden zijn ontstaan uit samensmeltingen van diverse volken in de regio.  Hoe het ook zij, ze zijn één van de oudste volken in het Midden-Oosten en van oorsprong een nomadenvolk.  Het hart van hun leefgebied ligt van oudsher in het Zagrosgebergte, in het grensgebied tussen het huidige Turkije, Irak en Iran.  Welk volk bedoelen we?

 

ANTWOORDEN

VRAGENREEKS

1.       

We begonnen deze reeks met een TORENVALK

2.       

Het puzzelspel is een TANGRAM

3.       

Naast (of achter?) “De Pijl” en de “Stephenson”, reed de OLIFANT

4.       

De negende Islamitische maand is niet minder dan de RAMADAN

5.       

Schaffer en Shapin van Harvard ontvingen de ERASMUSPRIJS

6.       

Peter Pan en kapitein Hook doen hun ding in NEVER NEVER LAND

7.       

Julie Andrews speelt een vrouw die zich voordoet als een man die zich voordoet als een vrouw in VICTOR VICTORIA

8.       

De basishouding is een ARABESQUE

9.       

Volgens sommigen nog altijd Europees topschutter van Club Brugge: Raoul LAMBERT bijgenaamd LOTTE

10.  

Het volk uit Turkije, Irak en Iran zijn natuurlijk de KOERDEN

 


 

Reeks 4 – FOTORONDE

 

Een gewone foto-ronde tussendoor.  Vijftien foto’s van redelijk bekende personen uit het binnen- & buitenland.  De titel van deze ronde is “De laatsten zullen de eersten zijn”.  We vragen steeds naar de naam waaronder deze personen bekend zijn.

 

VRAGENREEKS

 

ANTWOORDEN

VRAGENREEKS

De meesten zullen al wel doorgehad hebben dat de laatste letter van de ene naam, de eerste letter van de volgende naam is.  En zo kregen we:

1.       

Op foto 1 herkende Frans/Belgische schrijfster Marguerite YOURCENAR

2.       

Op twee Braziliaans voetballer RIVALDO

3.       

Ons aller Wim OPBROUCK op drie

4.       

Op vier Oud Eurosongfestival winnares – en nu iets molliger – Sandra KIM

5.       

Nummer vijf is: formule 1 rijder Juan Pablo MONTOYA

6.       

Op zes hadden we de Franse actrice Isabelle ADJANI

7.       

De vrouw van Erik Goossens op zeven: Bieke IELEGEMS

8.       

Actrice op acht: Susan SARANDON

9.       

Nummer negen is ballet-danser Rudolph NUREJEV

10.  

Bram VERMEULEN op 10

11.  

Daarnaast op 11: Ilie NASTASE

12.  

Linksonder op 12 een jeugdfoto van Clint EASTWOOD

13.  

De dwerg van Groen! Op 13: Vera DUA

14.  

Daarnaast nieuw StandUp comedian talent: Alex AGNEW

15.  

En tenslotte op 15 weer een jeugdfoto, deze keer van Eddy WALLY, zodat de ketting rond is

 


 

Reeks 5 – KARIKATUUR 1

 

VRAGENREEKS

1.       

Wie herkent U in de karikatuur die op de copy staat afgebeeld?

 

 

2.       

 

Taal/Strips: Wie Latijn gestudeerd heeft of Asterix en Obelix leest, zal geen moeite hebben met deze vraag.  Ten tijde van het Romeinse Rijk hadden onze hedendaagse steden andere namen : Londinium was Londen, Aquincum was Boedapest en Milaan heette Mediolanum.  Maar welke stad heette vroeger Lutetia?

3.       

 

In Noord-Spanje werd in 1868 een grot ontdekt toen een jachthond er in sukkelde.  Om herhaling te voorkomen liet de eigenaar Sautuola de grot afsluiten.  Pas 11 jaar later werd de ingang opnieuw opengemaakt en werden de bekende prehistorische rotstekeningen van voornamelijk bizons ontdekt.  Ze dateren uit ca. 12.000 jaar v.C.  In welke plaats vinden we die grotten?

4.       

 

Hij is geboren in Amsterdam op 28 april 1947.  Hij wordt zanger en gitarist in avant-garde bands, die pop combineren met totaaltheater en action-painting.  Radioprogramma’s als “Rits” en “Superclean Dream Machine” geven hem bekendheid.  Hij schrijft luisterspelen en studeert marketing.  Van 1970 tot 1985 is hij te bewonderen op TV als presentator van een muziekprogramma.  In 1982 verschijnt zijn science fiction boek “Sobrietas”.  Hij schrijft een space opera en experimenteert uitgebreid met synthesizermuziek.  In 1999 bracht hij een CD op de markt met muziek en methode om je sexleven te verbeteren, met – moet het nog gezegd – veel succes, de verkoop van die cd dan.  En drie weken geleden op het driedaagse Antwerpse cultuurfestival kwam hij op de proppen met “De parade van de hemelse tragedie”, met zijn 8 uur en 42 minuten het langste lied ter wereld.  Wie is deze man?

 

 

5.       

Deze Franse scholastieke filosoof en theoloog werd geboren in 1079 nabij Nantes. Hij schreef naast wetenschappelijke werken ook hymnen en was de belangrijkste wijsgeer uit de 12de eeuw en werd verschillende keren door de kerk veroordeeld.  Als dit nog geen belletje doet rinkelen vermelden we nog zijn ongelukkige liefde met Héloïse. Na afloop van die liefdesgeschiedenis leidde hij een zwervend bestaan en overleed in een klooster in St. Marcel. Sinds 1817 ligt hij met Héloïse begraven op het kerkhof Père-Lachaise in Parijs.  Wie was deze filosoof?

6.       

 

Wat is de naam van het seniorenfestival van Pukkelpop-organisator Chokri Mahassine? Meer dan 50,000 muziekliefhebbers zakten naar Hasselt-Kiewit af om er o.a. Tony Christie, Rob De Nijs, Will Tura, Frans Bauer, The Supremes,… aan het werk te zien.

 

7.       

 

WETENSCHAPPEN - Als een dokter je onderzoekt met een otoscoop, welk lichaamsdeel onderzoekt hij dan?

 

8.       

 

Hoe noemt men het bij-of voorgerecht dat bestaat uit yoghurt of kwark (of een enkele keer zelfs licht gezuurde youghurt, wrongel, of ongerijpte kaas), vermengd met geraspte komkommer, en op smaak gebracht met knoflook, olijfolie, zout, soms wat citroensap of peterselie.  In binnen- en buitenland vindt men het op haast elke menukaart van een Grieks restaurant terug.

 

 

9.       

 

Hij stampte in de jaren 70 het muziekweekblad Joepie uit de grond, runde zijn eigen muziekuitgeverij Gnome en platenmaatschappij Start, waar o.a. Paul Severs en Paul Michiels debuteerden, en werd vooral bekend als de baas van Radio Mi Amigo.  Dank zij de reclame voor de Suzy-wafels op die radio, draaide ook zijn wafelenfabriek meer dan behoorlijk.  Ongelukkigerwijs is veel geld niet altijd een garantie voor een onbezorgde oude dag.  Welke berooide oud-wafelenbakker overleed de 5e van deze maand in Oudenburg?

 

10.   

 

Hoe noemt men de procedure volgens welke de Senaat van de VS, op aanklacht van het Huis van Afgevaardigden, de president en andere hoge functionarissen kan afzetten wegens ernstige misdrijven?

 

 


 

ANTWOORDEN

VRAGENREEKS

1.       

U herkende één van de drie tenoren: Luciano PAVAROTTI

2.       

Als Asterix & Obelix naar Lutetia trokken, kwamen ze in PARIJS terecht

3.       

De grot(ten) in Noord-Spanje is natuurlijk ALTIMARA

4.       

De TOP-POP presentator was natuurlijk Ad VISSER

5.       

De geliefde van Héloise was Pierre ABELARD.

6.       

De iets ouderen onder ons kunnen uit hun dak gaan op RIMPELROCK

7.       

Een Otoscoop dient om in je OREN te peuteren ... euh ... te kijken

8.       

Het Griekse gerecht is TZATZIKI

9.       

De man van de Suzy Wafels, Radio Mi Amigo en Joepie was Sylvain TACK

10.  

Bill Clinton & Nixon(?) ontsnapte beide aan een IMPEACHMENT

 


 

Reeks 6 – KARIKATUUR 2

 

VRAGENREEKS

1.       

 

Wie herkent U in de karikatuur die op de copy staat afgebeeld?  Zoek het deze keer in de filmwereld.

2.       

 

In China werden vorig jaar twee nakomelingen geboren tussen een kruising van een tijger en een leeuwin.  Tot hiertoe werd aangenomen dat zulke kruisingen vrijwel onmogelijk waren, omdat de paring enige problemen met zich meebrengt.  Het tijgermannetje is namelijk een stuk groter dan het leeuwenmannetje.  Mooi en gezond zijn deze hybriden dan ook niet.  Hun levensduur is kort, ze hebben te kleine lichamen en door genetische afwijkingen hebben ze tal van ziekten.  Maar welke naam geeft men nu aan zo’n nakomeling van een mannetjestijger en een leeuwin?

 

 

3.       

 

We zoeken de naam van de mythologische figuur.  Hij moest Io, het liefje van Zeus bewaken.  Die was door Zeus’ vrouw Hera in een koe veranderd.  Zelfs als de 100-ogige reus sliep, bleven er nog ogen open.  Na zijn dood werd hij veranderd in een pauw, ook daar vielen zijn ogen op, namelijk op de staart.  Naam van deze reus, die altijd waakzaam moest zijn?

 

4.       

 

Na de Griekse tragedie van de O.S. in Athene 2004, waar ze opgaf in de marathon en de 10,000 meter, wou ze bewijzen dat ze ook belangrijke titels kon winnen.  En dat deed de Britse atlete op het vorige WK in Helsinki waar ze de marathon bij de vrouwen won? Wat is haar naam?

 

 

5.       

 

Film: In de film “Witness” wordt John Book, een gewonde detective, gespeeld door een jonge(re) Harrison Ford, opgenomen in een vreemde gemeenschap.  De jonge getuige die hij wil beschermen behoort daartoe.  Door welk volk werd hij verzorgd?

 

6.       

 

Voor de regelmatige kwisser wordt dit de clichévraag van de avond : tot welke plantenfamilie behoren de tomaat, de aubergine en de aardappel?

 

7.       

 

In de Franse Bourgogne bevindt zich vlakbij Cluny een onbeduidend plaatsje.  Het zou ook onbekend gebleven zijn, ware het niet dat ene Broeder Roger er in 1940 een oecumenische gemeenschap stichtte, oorspronkelijk bedoeld als opvang voor oorlogsslachtoffers.  Het groeide echter uit tot een plaats waar wekelijks duizenden, vooral jongeren, zich even gaan bezinnen.  Broeder Roger werd vorig jaar in augustus op 90-jarige leeftijd vermoord.  Hoe heet dat plaatsje in de Bourgogne?

 

8.       

 

Geschiedenis.  Toen ze met Albrecht van Oostenrijk trouwde, kreeg zij die van haar vader Filips II als bruidsschat.  De Noordelijke gewesten erkennen het bewind van het jonge paar niet.  Daarom nemen ze hun intrek in Brussel, waar ze wel geliefd zijn.  Tot haar dood in 1633 blijft ze landvoogdes nadat in 1621 door de dood van haar man de Zuidelijke Nederlanden weer onder Spaans bestuur gekomen waren.  Wie was zij ?

 

9.       

 

Monument Valley is de bekendste trekpleister van een immens natuurreservaat, een Indianenreservaat in de VS en draagt de naam van een Indianenstam. Zij verzetten zich lang maar in 1863 kreeg kolonel Kit Carson het commando en dwong hen tot capitulatie. Velen stierven in de gevangenis aan de pokken. Welke stam gaf zijn naam aan dat park?

 

10.   

 

Toen in 1632 de pest uitbrak, legde de bevolking van een Zuid-Duitse stad de gelofte af, dat ze om de tien jaar het lijden en sterven van Christus zouden uitbeelden als ze gespaard zouden blijven van de pestepidemie.  Ze houden die belofte nog steeds.  Alleen de burgers die geboren zijn in de stad of er meer dan 20 jaar wonen, komen in aanmerking voor een van de rollen.  Op 5000 inwoners zijn er ongeveer 1400 die al als acteur hebben deelgenomen.  Hoe heet deze stad waar de inwoners in 2009 weer beginnen met hun haar en baard te laten groeien aangezien de komende passiespelen in 2010 doorgaan ?

 

 


 

ANTWOORDEN

VRAGENREEKS

1.       

De karikatuur was niemand minder dan Kill Bills: Quinten TARANTINO

2.       

Zo’n kruising tussen een tijgermannetje en een leeuwin noemt men een TEEUW of TIGON (LIGER/LIJGER: mannetjesleeuw & tijgerin)

3.       

De reus (en het programma met Jan & Jessica): ARGUS

4.       

De Britse atlete is Paula RADCLIFFE

5.       

Het volk waar Harisson Ford terechtkwam: de AMISH

6.       

Iedereen weet nu ondertussen dat de tomaat, aubergine & aardappels behoren tot de NACHTSCHADE

7.       

TAIZÉ is de plaats in Bourgondië

8.       

Landvoogdes van de Zuidelijke Nederlanden: ISABELLA VAN SPANJE

9.       

Monument Valley in het Indianenreservaat van de NAVAJO-indianen

10.  

De passiespelen in 2010 gaan door in OBERAMMERGAU

 


 

Reeks 7 - MUZIEK

 

Een audio-ronde tussendoor.  U krijgt 15 muziekfragmentjes te horen, die we opgedeeld hebben in vijf blokjes van 3 fragmenten. 

 

VRAGENREEKS

Blok 1  - Allemaal Bééhééhéésjes - Drie klassieke fragmentjes met een beest in de naam.  Wie is telkens de componist (of het beest?)

Blok 2 - Meisjes - Drie nummers waar de titel een meisjesnaam is of bevat.  Geef steeds de uitvoerder(s).

Blok 3 - Duetten - Drie keer een duet, drie keer twee namen.

Blok 4 - The Power of Love -  Drie keer een song met dezelfde titel, maar we zoeken de uitvoerders: zangeres & twee groepen.

Blok 5 - Covers -  U krijg nu drie covers te horen van bekende (of minder bekende) nummers.  Wij vragen U niet de uitvoerder(s) die U hoort, maar wel wie de oorspronkelijke uitvoerders waren.  Twee keer een zanger, één keer een groep.

 

ANTWOORDEN

VRAGENREEKS

Blok 1 – Klassieke beestjes

1.       

Eerste fragment heet “De zwaan” en is van Camille SAINT-SAENS

2.       

Rimski KORSAKOV’s “De vlucht van de hommel” is een oude bekende

3.       

En Franz SCHUBERT had een “(Die) Forelle” aan de haak

Blok 2 - Meisjes

4.       

“Eloise” van Barry Ryan

5.       

“Emma” van Hot Chocolate

6.       

“Rosetta” van Georgie Fame (& Alan Price)

Blok 3 - Duetten

7.       

PETER GABRIEL & KATE BUSH, met “Don’t Give Up”

8.       

“Mensen van 18” door WIM DE CRAENE & DELLA BOSSIERS

9.       

YOUSSOU N'DOUR & NENEH CHERRY met hun “7 seconds”

Blok 4 – The Power of love

10.  

JENIFFER RUSH

11.  

HUEY LEWIS & THE NEWS

12.  

FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD

Blok 5 – Covers

13.  

U hoorde David BOWIE met “Ports of Amsterdam”,  en dat is oorspronkelijk van Jacques BREL

14.  

U hoorde Nirvana met een nummer van David BOWIE, namelijk “The Man Who Sold The World”

15.  

“Smells like teen spirit” van datzelfde NIRVANA door Paul ANKA

 


 

Reeks 8 – STRIP 1

 

VRAGENREEKS

1.       

 

Wat is de titel van de stripreeks waar deze personages in voorkomen?  Een strip-reeks van Tibet.

 

2.       

 

Taal:  Als soldaat in het leger van Napoleon werd hij 17 maal gewond. In plaats van razend te zijn om zijn laag pensioentje bleef hij loyaal tegen Napoleon en prees hem waar hij maar kon. Onder het naar hem genoemde -isme wordt de blinde toewijding verstaan van hen die met overdreven bewondering naar hun eigen vaderland opzien en daarbuiten niets goeds vinden.  Wat is de naam van die soldaat of van het –isme ?

3.       

 

TV: In het najaar (2005) zond VITAYA een culinaire afvalrace uit.  In dit programma streden 12 Amerikaanse wannabees onder leiding van de schrikbarende Engelse sterrenchef Gordon Ramsey om de hoofdprijs: een eigen restaurant.  Er zaten wat koks tussen, maar de meeste kandidaten zijn pure amateurs.  Zonder noemenswaardige ervaring of inwerktijd moesten ze gezamenlijk een restaurant runnen.  Dat ging er dankzij de kwaadaardige Ramsay niet altijd zachtzinnig of fijnbesnaard aan toe.  Wat is de Engelse titel van dit programma? (Tip: wijk in New York???)

 

4.       

 

Bij gebrek aan tekstverwerking vertelden de oude Grieken elkaar verhalen.  Eén van de personen die die verhalen opschreef was Homerus.  Over de Trojaanse oorlog schreef hij twee gedichtenbundels.  In de Odyssee vertelt hij over de via een zwerftocht vertraagde thuiskomst van de held Odysseus na de Trojaanse oorlog. In het eerste boek, geschreven rond de 8e eeuw v.C., gaat het over de Griekse belegering van Troje toen de aanvoerders Agamemnon en Achilles ruzieden over een slavin.  Hoe heet dat eerste boek van Homerus?

 

5.       

Tot 1903, toen Panama een onafhankelijke staat werd onder protectoraat van de Verenigde Staten, was dit land een provincie van een ander land geweest.  Van welk land scheidde Panama zich in 1903 af ?

6.       

We zoeken een verzamelnaam voor bruine zeewieren van de familie van Laminariales, met grote bladeren die veel in de Atlantische Zeekusten voorkomen.  Het bevat vele vitamines naast een 20-tal mineralen en sporenelementen.  Door het gehalte aan jodium zou het een normaliserende werking op de schildklier hebben.  Hoe heet dit zeewier nog?

 

7.       

Hoe noemt men een ring van ongezoet en gebakken gistdeeg met een kenmerkende glanzende, harde kost die ontstaat door het deeg eerst in water te koken voor het gebakken wordt ?  Dit gebak werd in de 16e en 17e eeuw in Oost-Europa ontwikkeld en werd populair bij de Joodse gemeenschap in Wenen, die het gebak commercieel begon te produceren.  De naam komt van het Jiddisch woord voor ring.

8.       

Koel en berekenend snelde hij vijf jaar op rij naar de eindzege in de Tour. Vaak ontnam hij al in de eerste de beste tijdrit de Tour van alle spanning. Hij werd wel eens vergeleken met een robot, een automaat of een rekenmachine. De "lange uit Pamplona" schreef in 1995 geschiedenis door als eerste renner voor de vijfde opeenvolgende keer de Tour de France te winnen. Daarmee troefde de Spanjaard de andere recordhouders Anquetil, Merckx en Hinault af. Een zesde triomf zat er in 1996 echter niet meer in, waarop hij besloot om te stoppen met fietsen. Hoe heet deze Spaanse ex-renner?

9.       

We zoeken de naam van een Ierse havenstad, met circa 54.000 inwoners.  Ze ligt in het zuidwesten van de Ierse republiek en is gelegen aan de monding van de Shannon.  In de stad wordt een steen bewaard waarop in 1961 een verdrag getekend werd waarmee bepaalde rechten van Ierse katholieken werden gewaarborgd, waaronder politieke en godsdienstige vrijheid. Herhaaldelijke schendingen van dit verdrag tijdens de regeerperiode van Willem III van Oranje-Nassau en later van koningin Anne van Groot-Brittanië gaven de stad de bijnaam “Stad van het Geschonden Verdrag”.  Haar naam?

10.   

Op aandringen van Willem van Oranje werden in 1582 en 1584 2 blokhuizen gebouwd respectievelijk te Kallo op de linker- en te Lillo op de rechteroever.  Ze maakten deel uit van de verdedigingswerken rond Antwerpen.  Desondanks lukte het Farnese op 10/07/1584 een brug over de Schelde te slaan vanaf de linkeroever.  En hoewel Justinus van Nassau in april 1585 het gebied wist te heroveren kwam hij toch te laat om de val van Antwerpen te verhinderen.  Welk gehucht van Kallo was het toneel van deze feiten?

 


 

ANTWOORDEN

VRAGENREEKS

1.       

We begonnen deze reeks met de stripreeks CHICK BILL

2.       

Overdreven vaderlandsliefde oftewel: CHAUVIN(ISME) Nicolas

3.       

Met Gordon Ramsey in de keuken van de hel: HELL’S KITCHEN

4.       

Het eerste boek van Homerus is natuurlijk de ILIAS (of ILIADE)

5.       

Panama was vroeger een provincie van COLOMBIA

6.       

Het zeewier kennen we ook als KELP

7.       

Jiddisch voor ring: een BAGEL

8.       

De lange uit Pamplona, dat is natuurlijk Miguel INDURAIN LARRAYA

9.       

Er zaten eens xxx ploegen te kwissen
En ze moesten naar ’t antwoord gissen
Maar ondanks frons en rimpel
Is ’t antwoord vrij simpel
LIMERICK is de stad die U niet kon missen.
(Jammer genoeg konden we de vraag over de Ierse havenstad niet in de juiste dichtvorm stellen; we zochten de stad LIMERICK)

10.  

En tenslotte het gehucht van Kallo, met de gelijknamige tunnel: LIEFKENSHOEK

 


 

Reeks 9 – STRIP 2

 

VRAGENREEKS

1.       

Deze stripheld is van de hand van Coria en Henri Vernes. Hoewel William Vance deze held mee bedacht, heeft hij er net geen tien albums van getekend.  Dus: naam van deze stripheld?

2.       

Mode: Het is een elegante slappe vilthoed, genoemd naar een Italiaans hoedenmaker die in 1857 een fabriek nabij Milaan begon.  Sinds de jaren ’30 werd deze hoed wereldwijd geëxporteerd.  In de jaren ’80 kwam hij opnieuw in de belangstelling en we zagen hem ook in een film van Jacques Deray uit 1969, met Alain Delon en Jean-Paul Belmondo in de hoofdrollen.  Wat is de naam van deze hoed?

3.       

Welke acteur speelde mee in al de volgende films :
Harry Potter en de gevange van Azkabhan.
Lost in space
Bram Stokers Dracula
Sid and Nancy

4.       

Geboren in 1887 in Detroit, Michigan, studeerde hij in 1909 af aan de universiteit van Illinois met een graad in Civiele Techniek.   Buiten een briljant student onderscheidde hij zichzelf in atletiek  Hij vertegenwoordigde zijn land bij de Olympische Spelen van 1912 in Stockholm. Na zich teruggetrokken te hebben uit de actieve competitie, interesseerde hij zich in de administratieve kant van de sport. Hij werd eerst voorzitter van het Olympisch Comité van de VS,  in 1936 lid van het I.O.C., Vice-Voorzitter ervan in 1945 en in 1952 voorzitter.  Hij leidde en controleerde het lot van de Olympische beweging tot 1972. Wie was deze grote voorvechter van het amateurisme?

 

5.       

Als U denkt dat de Story vroeger geen smeuiïge verhalen zou gevonden hebben, heeft U het mis. De schilder die we zoeken, ging na de dood van zijn eerste vrouw Camille in 1879 met zijn 2 zoons samenwonen met Alice Hoschede en haar rijke echtgenoot Ernest en hun 6 kinderen. In 1891 overleed Ernest, waarna hij en Alice konden trouwen. In 1911 overleed Alice, waarna onze schilder tot zijn dood in 1926, werd verzorgd door zijn stiefdochter Blanche, tevens zijn schoondochter want zijn zoon Jean trouwde met zijn stiefzuster.  Wie is deze schilder waarvan U ook een afbeelding hebt van één van zijn werken?

6.       

The legend of Zelda is een reeks videogames waarvan de eerste al in 1989 uitkwam.  Ondertussen zijn er al een 15-tal verschenen. Wij zoeken een spel dat in 1998 voor Nintendo 64 werd uitgebracht.  Dit spel is het eerste avontuur van Link in de tijdslijn van Zelda. Net zoals in de vorige games speel je met Link die prinses Zelda moet bevrijden uit de handen van de slechte Ganondorf. Bijgestaan in zijn avontuur door het feetje Navi en zijn paard Epona moet hij door middel van de … proberen Princess Zelda te bevrijden. Bijzonder is dat Link kan reizen door de tijd, gebruik makend van iets waarvan je een meer aardse versie zie op Uw afbeeldingenblad.  Hoe heet dit spel of wat ziet U op de afbeelding?

7.       

 

Als je voorzichtig tegen een wijnglas tikt, ontstaat er geluid.  Dit geluid heeft een eigen frequentie.  Als je diezelfde toonhoogte zingt, gaat het glas door de geluidsgolven meetrillen.  Een erg luide toon kan het glas zelfs laten springen. Hoe heet dit verschijnsel van versterkte trilling, waar ook bruggen wel eens last van hebben ?

 

8.       

 

Even Uw kennis van de  Griekse Godinnen testen : Aphrodite is de godin van de vruchtbaarheid, Hera de beschermelinge van het huwelijk en Athena is de godin van de wijsheid. Welke godin echter bezat een zilveren boog en pijlen, die Hephaistus voor haar had gemaakt en waarmee ze nooit miste als ze schoot ? Ze is dan ook naast beschermvrouwe van de jeugd ook de godin van de jacht.

 

9.       

 

Op 30 december 2003 kwam de hoogste vertegenwoordiger van het Vaticaan in Burundi, de Ierse aartsbisschop Michael Courtney, om het leven bij een aanslag op hem in het zuiden van het Centraal-Afrikaanse land.  Met welk woord duiden we zo’n pauselijke ambassadeur aan.

 

10.   

 

De stad die we zoeken was één van de 12 Ionische steden. Vooral tijdens de Romeinse heerschappij stond de stad, met haar kolossale theater en haar tempel voor de godin Artemis, bekend voor haar pracht en praal. Geef ons de naam van deze stad, daar waar thans het Turkse dorpje Selcuk (fon : Seltsjoek) ligt.

 

 


 

ANTWOORDEN

VRAGENREEKS

1.       

De gelijkenis met Vance’s andere held (XIII) is misschien niet ver weg, maar deze kerel heet: BOB MORANE

2.       

De hoed die we zochten werd ontworpen door Guiseppe BORSALINO

3.       

De acteur in al die films was Gary OLDMAN

4.       

De Amerikaanse atleet heette Avery BRUNDAGE

5.       

De schilder was Claude MONET

6.       

Het instrument is een OCARINA en het spel heet OCARINA of TIME 

7.       

Het natuurkundige verschijnsel is RESONANTIE

8.       

De Griekse godin van de jacht is ARTEMIS

9.       

Een pauselijke vertegenwoordiger is een NUNTIUS

10.  

De stad in de oudheid was EFEZE

 


 

Reeks 10 – ALFABET-RAKET-RONDE

 

Normaal telt een alfabetronde 26 vragen en evenveel antwoorden en beginnen alle antwoorden met een andere letter.

Deze alfabetronde telt maar 20 vragen en 5 muziekfragmenten.  Dat betekent dat U aan het einde van deze ronde 1 vakje mag openlaten.  Welk letter er niet tussen zit, verklappen we niet.  Evenmin krijgt U de vragen in de goeie volgorde.  Voor de kwisleken : U schrijft dus steeds de antwoorden bij de beginletter en niet in de volgorde dat ik ze lees.

 

VRAGENREEKS

1.       

Wat was de voornaam van de echtgenote van koning Leopold II van België ?

2.       

We zoeken een stad in het noorden van Engeland,  aan de samenvloeiing van de Ouse en de Foss.  In de stad staat de grootste middeleeuwse kathedraal van Noord-Europa, de Minster, die beroemd is om haar gebrandschilderde ramen. Rond het oude centrum loopt een 3.4 km lange omwalling waarop je kan lopen.  Welk stad zoeken we?

3.       

Welke film uit 1994 van Robert Zemeckis vertelt het verhaal van een niet bijster snuggere man,  die zonder dat hij het zelf beseft, deel uitmaakt van belangrijke gebeurtenissen of belangrijke mensen ontmoet.  De hoofdrol was voor Tom Hanks.  Welke film die met een pak oscars en nog meer nominaties ervoor aan de haal ging, zoeken we?

4.       

Bij het Judo kan je aan de kleur van de band, ook wel obi genoemd, zien hoe gevorderd de judoka is.  Iedereen begint met een witte band.  Bij het succesvol afleggen van proeven, krijg je daarna een gele band.  Welk is de kleur die volgt op geel?

5.       

Het stuk handelt over de val der engelen. Centraal staat de bijna tragische hoofdfiguur, de 'Stedehouder Gods' . Door een combinatie van hoogmoed en afgunst vallen de Stedehouder en de zijnen uit hun oorspronkelijke stand van zuiverheid.  Tegenover de gevallenen staan de getrouwe engelen, die overigens niet onberoerd zijn gebleven door het drama dat zich in de hemel afspeelt.  Wat is de titel van dit stuk, tevens de naam van de hoofdfiguur van dit stuk van Joost van den Vondel?

6.       

Welke schrijver van o.a. De Verloren eer van Maria Braun won in 1972 de nobelprijs voor literatuur?

7.       

Nauwelijks 2 maanden na de afsplitsing van het moederbedrijf stond het nieuwe zelfstandige koperbedrijf Cumerio er al. De beleggers stuurden de koers al 40% hoger na de bekendmaking van de halfjaarresultaten. Van welk bedrijf is Cumerio een afsplitsing?

8.       

Wat is de naam van de straat waarin de tekenfilmfamilie van Homer Simpson woont ?

9.       

We gaan de rokers nog even verder op de zenuwen werken met volgende vraag.  Als je rookt krijgt je een mengeling van zo’n 40 kankerverwekkende stoffen binnen. Koolmonoxide is er voor verantwoordelijk dat rokers er 10 jaar ouder uitzien dan ze zijn en teer zorgt voor een stevige rokershoest.  Welk alkaloïde in tabak is verantwoordelijk voor de verslavende werking ervan?

10.   

Deze rivier heeft een lengte van 78 kilometer, waarvan 45 in België. Ze heeft twee officiële bronnen te Buysscheure en Lederzele in Noord Frankrijk. Ze mondt uit in de Noordzee ter hoogte van Nieuwpoort.

11.   

Bij welke zender zijn o.a. Sven Ornelis, Alexandra Potvin, Carl Schmitz en Peter Verhoeven aan de slag als presentator?

12.   

Hij is sinds 2003 federaal minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken en zal waarschijnlijk de geschiedenis ingaan als de minister die de horeca rookvrij maakte.  Zijn naam?

13.   

Ze werd in 1943 geboren in Texas.  Enkele jaren zong ze in blues- en folkclubs maar in 1967 werd ze een ster als zangeres bij Big Brother and the Holding Company.  Ze bracht nog 1 album uit onder haar eigen naam, maar stierf in 1970, naar verondersteld wordt aan een overdosis.  Wie is die jonggestorven zangeres?

14.   

Wat is het voltooid deelwoord van het werkwoord e-mailen ? Hier wijken we af van de fonetisch-juist-is-voldoende regel.  We willen alle eventuele deel- koppel- en andere tekens op de juiste plaats.

15.   

Op de grote markt van welke Belgische stad werd in 1909 een standbeeld van Albrecht Rodenbach geplaatst ?

16.   

Hij is homo en verdient zijn boterham als advocaat. Zij is interieurdesigner. Beiden zoeken naar dat ene deksel dat bij hen past.  De twee titelfiguren delen een appartement in New York. Verder zijn er nog Jack, een sprekend springkonijn en Karen, een schatrijke, alcoholieke bitch, die beste maatjes zijn met elkaar.   Wat is de titel van de TV-serie, waarvan we hier de personages beschreven?

17.   

Van welk land is Robert Mugabe de wettelijk verkozen, edoch dictatoriale en mensenrechtenschendende trekjes vertonende president?  De hoofdstad van dit land is Harare.

18.   

Dol van vreugde rent een naakte man over straat in Syracuse, richting het paleis van koning Hieron, terwijl hij Eureka! roept. Meewarig schudden omstaanders het hoofd. Wat heeft Archimedes nu weer ontdekt?  Hij woonde praktisch zijn hele leven in Syracuse, behalve de tijd dat hij in Alexandrië in Egypte, studeerde.  In 212 v.C. werd hij per vergissing door een Romeins soldaat vermoord omdat hij proeven in een harnas uitvoerde.  Op welk eiland bevond zich de stad Syracuse waar Archimedes leefde en stierf ?

19.   

Elke dag van 9 tot 10 is er op radio donna een verzoekprogramma.  Elke werkdag wordt een bedrijf uitgekozen dat zijn favoriete platenlijst gespeeld ziet.  Op zaterdagen is het de beurt aan trouwers of mensen die hun meervoudige huwelijksverjaardag vieren om de lijst van hun gezelschap bekend te maken.  Zondag zijn dan de vereniging en clubjes aan de beurt.  Wat is de naam van dat Donna programma?

20.   

De Olympische Spelen van 1972 in München waren voor de Belgen een mager beestje.  Slechts 2 medailles werden behaald, beide in de atletiek.  De ene was voor Lismont op de marathon, de andere werd in de 10.000 meter behaald.  Welke atleet won naast Lismont een medaille in 1972?

21.   

Twintig vragen hebt U al gehad.  Als afsluiter van deze ronde schotelen we U nog vijf geluidsfragmenten voor.

Achtereenvolgens willen we:

de naam van de componist (VIVALDI)

22.   

de naam van de groep (XTC)

23.   

de naam van de zangeres (ALIZEE)

24.   

de naam van de groep (CLOUT)

25.   

en tenslotte de naam van de groep (The HOLLIES)

 


 

ANTWOORDEN

VRAGENREEKS

A.       

Het derde geluidsfragment, “Moi Lolita” was van ALIZEE

B.       

Nobelprijswinnaar Heinrich BÖLL

C.       

Substitute”  van CLOUT

D.      

De Horeca rookvrij? Ja, graag, dank zij Rudy DEMOTTE

E.       

Post voor de Simpsons adresseer je best aan EVERGREEN TERRACE (742)

F.       

Na Philadelphia haalde Tom Hanks weer een oscar binnen voor zijn rol in FORREST GUMP

G.      

De juiste spelling voor het voltooid deelwoord van e-mailen: GEË-MAILD.
G- E - E met trema – koppelteken – M – A – I – L – D

H.      

The day that curly Billy shot crazy Sam McGee” van The HOLLIES

I.        

De rivier de IJZER

J.        

De jong gestorven zangeres: Janis JOPLIN

K.       

Het verzoekprogramma op Donna: KLANT IS KONING

L.       

Joost van den Vondel had het over LUCIFER

M.      

Leopold II was getrouwd met MARIE-HENRIËTTE

N.      

Roken verslavend? Ja hoor, door de NICOTINE

O.      

ORANJE is de kleur van de band na de gele

P.       

Nog lange tijd op de tabellen met Belgische records: Miel PUTTEMANS

Q.      

Ornelis, Potvin en co hoor je op Q-MUSIC

R.       

Albrecht Rodenbach vind je terug op de grote markt van ROESELARE

S.       

Archimedes leefde op het eiland SICILIË

T.       

Hebt U hier THE HOLLIES  geantwoord, rekenen we dat ook goed (maar één keer natuurlijk)

U.      

Het koperbedrijf CUMERIO is een afsplitsing van UMICORE

V.       

Het klassieke fragment was van de hand van VIVALDI

W.    

Advocaat WILL en interieurdesigner GRACE van WILL & GRACE

X.       

XTC maakte plannen voor Nigel

Y.      

De stad in het noorden van Engeland is YORK

Z.       

En Mugabe heerst over ZIMBABWE